Yozgat Bozok Üniversitesi

KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR

KOORDİNATÖRLÜKLER

 ERASMUS, MEVLANA VE FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ

 Unvan Adı-Soyadı               

 Görevi

 Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN

 Birim Koordinatörü

 Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN

 Birim Koordinatörü Yrd.

 ERASMUS, MEVLANA VE FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 Unvan Adı-Soyadı

 Bölümü

 Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN

 Spor Yöneticiliği

 Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN

 Antrenörlük Eğitimi  

 Arş. Gör. Hülya ANDRE

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI BİRİM KOORDİNATÖRÜ

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

 Birim Koordinatörü

 Öğr. Gör. Arda ÖZÇELİK

 Birim Koordinatörü Yrd.

 Öğr. Gör. Esin KAPLAN

 Birim Koordinatörü Yrd.

 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

 Unvan Adı-Soyadı

 Bölümü

 Doç. Dr. Çağdaş CAZ

 Spor Yöneticiliği

 Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN

 Antrenörlük Eğitimi

 Arş. Gör. Hülya ANDRE

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ünvan Adı Soyadı

 Görevi

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İzzet KIRKAYA

Antrenörlük Eğitimi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Berkan BOZDAĞ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN

Spor Yöneticiliği Bölüm Koordinatörü

SPOR TESİSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Ünvan Adı Soyadı

 Görevi

 Öğr.Gör. Mehmet İNAN

 Koordinatör

 Öğr.Gör. Erol BAYKAN

 Koordinatör Yardımcısı

 

KOMİSYONLAR

 FAKÜLTE (BİRİM) EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

 Başkan

 Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KARAÇ ÖCAL

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN

 Üye

 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Doç. Dr. Alpaslan KARTAL

 Başkan

 Dr. Öğr. Üyesi Berkan BOZDAĞ

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KARAÇ ÖCAL

 Üye

 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Dr. Öğr. Üyesi Hakan YARAR

 Başkan

 Öğr. Gör. Arda ÖZÇELİK

 Üye

 Öğr. Gör. Esin KAPLAN

 Üye

 SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Doç. Dr. Ebru ARAÇ ILGAR

 Başkan

 Doç Dr. Çağdaş Caz

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN

 Üye

 MUAFİYET, İNTİBAK VE AF KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

 Başkan

 Doç. Dr. Çağdaş CAZ

 Üye

 Öğr. Gör. Esin KAPLAN

 Üye

 Arş. Gör. Hülya ANDRE

 Üye

 YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

 Başkan

 Doç. Dr. Ebru ARAÇ ILGAR

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KARAÇ ÖCAL

 Üye

 Arş. Gör. Ece ERVÜZ

Üye

 BİRİM KALİTE KOMİSYONU

  Unvan Ad-Soyadı

 Görevi

 Dr. Öğr. Üyesi İzzet KIRKAYA

 Başkan

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

 Üye

 Doç. Dr. Ebru ARAÇ ILGAR

 Üye

 Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Berkan BOZDAĞ

 Üye

 Arş. Gör. Hülya ANDRE

 Üye

 Fak. Sek. Kemal ERGÜN

 Üye

 Öğrenci Temsilcisi

 Üye

 ATAMA VE YÜKSELTME KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 Başkan

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

 Üye

 Doç. Dr. Ebru ARAÇ ILGAR

 Üye

 Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

 Üye

 BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

 Unvan Adı-Soyadı

 Görevi

 Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Başkan

 Doç. Dr. Alpaslan KARTAL

Üye

 Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN

Üye

 Doç. Dr. Çağdaş CAZ 

Üye

 Doç. Dr. Ebru ARAÇ ILGAR

Üye

 Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KARAÇ ÖCAL

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi İzzet KIRKAYA

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Berkan BOZDAĞ

Üye

 Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN 

Üye

 BURS KOMİSYONU

Ünvan Adı Soyadı

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YARAR

 Başkan

Öğr.Gör. Erol BAYKAN

 Üye

Arş. Gör. Ece ERVÜZ

 Üye

ENGELLERİLERE SPOR YARDIMI KOMİSYONU 

Ünvan Adı Soyadı

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KARAÇ ÖCAL

Başkan                    

Dr. Öğr. Üyesi Berkan BOZDAĞ

Üye

Arş. Gör. Ece ERVÜZ

Üye

 AFAD KOMİSYONU

 Ünvan Adı Soyadı

 Görevi

 Öğr.Gör. Mehmet İNAN                     

Başkan          

 Öğr. Gör. Arda ÖZÇELİK

Başkan Yardımcısı         

 KEŞİF VE TESPİT KOMİSYONU

Ünvan Adı Soyadı

 Görevi

Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ

Başkan               

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İzzet KIRKAYA

Üye

Öğr.Gör. Mehmet İNAN

Üye

 

 

FAKÜLTE MEZINİYET KOMİSYONU
 

Ünvan Adı Soyadı  

Görevi

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Başkan

Doç. Dr. Ebru ARAÇ ILGAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KARAÇ ÖCAL

Üye

Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN

Üye

 

 

 

FAKÜLTE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Ünvan Adı Soyadı 

Görevi

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM
 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İzzet KIRKAYA
 

Üye

Öğr. Gör. Arda ÖZÇELİK
 

Üye

Arş. Gör. Hülya ANDRE
 

Üye

Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN 
 

Üye

Fak. Sek. Kemal ERGÜN
 

Üye