Yozgat Bozok Üniversitesi

İŞ AKIŞLARI

İş Akış Dosyaları İçin İlgili Dosya üzerine Tıklayınız.

1. Bilimsel Toplantı (Yurt Dışı Bilimsel Etkinlik) Görevlendirme İş Akışı

2. EBYS Kullanıcı Talepleri

3. Yönetim Kurulu Gündeminin Görüşülmesi İş Akışı

4. Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

5. Akademik Personel Alım Süreci

6. Akademik Personel İzin Alma Süreci

7. İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

8. Ders Görevlilerinin Belirlenmesi İş Akış Süreci

9. Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alım İş Akışı Süreci

10. Sınav Ücreti Ödeme İş Akış Süreci

11. Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

12. Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci

13. İstifa, Askerlik Ücretsiz İzin İş Akış Süreci

14. Naklen Gelen Personelin KBS'ye Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

15. Ölüm Yardımı Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

16. Personel Maaş Farkı Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

17. Personel Terfilerinin KBS’ye İşlenmesi İş Akış Süreci

18. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci 2

19. Öğrenci Belgesi Verme Süreci İş Akış Süreci

20. Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

21. Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

22. Öğrenci Danışmanlık İş Akış Süreci

23. Öğrenci Disiplin İş Akış Süreci

24. Final ve Bütünleme Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

25. Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci

26. Ders Muafiyetleri İş Akış Süreci

27. Öğrenci Harç Yatırma ve Ders Seçimi İş Akış Süreci

28. Transkript Belgesi Verme Süreci İş Akış Süreci

29. Devir Yolu İle Malzeme Çıkış İş Akış Süreci​

30. Atık Yönetimi İş Akış Süreci​

31. Kayıtsız Malzemelerin Sisteme Girişi İş Akış Süreci

32. Genel Evrak (Gelen) İş Akış Süreci

33. Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci​

34. Bilimsel Toplantı (Yurt İçi Bilimsel Etkinlik) Görevlendirme İş Akışı​

35. Fakülte Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci Şeması​

36. Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı​

37. Ana Bilim Dalı Başkanı Atanması İş Akışı

38. Bölüm Başkanı Atanması İş Akışı​

39. Personel Sağık Raporu İşlemleri İş Akış Süreci​

40. Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akış Süreci​

41. Geçici Görev Yolluğu Yurt Dışı İşlemleri İş Akış Süreci Şeması

42. Açıktan Ataması Yapılan Personelin KBS’ye Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

43. Ek Ders Ücreti Ödeme İş Akış Süreci

44. Aile Yardımı Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

45. Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

46. Naklen Giden Personelin KBS’den Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

47. Personel Kesenek Bildirgeleri İşlemleri İş Akış Süreci

48. Personel Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

49. Vekalet Ücreti Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

50. Personel Terfilerinin KBS’ye İşlenmesi İş Akış Süreci 2

51. Vekalet Ücreti Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci 2

52. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

53. Geçici Mezuniyet Belgesi İş Akış Süreci Şeması

54. Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Süreci Şeması

55. Kayıt Silme İş Akış Süreci

56. Öğrenci Dikey Geçiş İş Akışı Süreci

57. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

58. Vize ve Mazeret Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

59. Tek Ders Sınavı Süreci İş Akışı

60. Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Süreci

61. Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Süreci

62. Devir Yolu İle Malzeme Giriş İş Akış Süreci

63. Atık Beyanı İş Akış Süreci

64. Sayım ve Devir İşlemleri İş Akış Süreci

65. Evrak İş Akış Süreci

66. Genel Evrak (Giden) İş Akış Süreci