Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

 

Dekan Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
​Dekan Yardımcısı Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Bölüm Başkanı Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Bölüm Başkanı Yardımcısı Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı İçin   Tıklayınız
Araştırma Görevlisi Görev Tanımı İçin   Tıklayınız
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı İçin   Tıklayınız
Akademik Birim Yazı Ve Personel İsleri Şefliği Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı İçin   Tıklayınız
Akademik Birim Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Akademik Birim Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı İçin   Tıklayınız
Akademik Birim Personel İşleri Memur Görev Tanımı İçin Tıklayınız
Akademik Birim Öğrenci İşleri Memur Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Sekreter Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Yardımcı Hizmetler Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Temizlik Elemanı Görev Tanımı İçin   Tıklayınız
Özel Güvenlik Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Kalite Yönetimi Koordinatörünün Görev Tanımı İçin Tıklayınız
Birim Kalite Sorumlusu Görev Tanımı İçin  Tıklayınız
Birim Kalite Görevlisi Görev Tanımı İçin  Tıklayınız